Menüü

Kokkuvõte

Kommenteeritavas lahendis tegeles Riigikohtu tsiviilkolleegium küsimusega, mis liiki lepinguga on tegu olukorras, kus üks lepingupool on võtnud endale kohustuse tarnida teisele lepingupoolele kasvuhoone, see kokku panna ja nõutavasse asukohta paigaldada, teine lepingupool aga maksta selle eest tasu. Maakohus leidis, et tegemist on tarbijatöövõtulepinguga, ringkonnakohus aga, et müügilepinguga võlaõigusseaduse § 208 lõike 1 tähenduses. Riigikohus asus seevastu seisukohale, et pooled on kirjeldatud juhul sõlminud segalepingu, mille müügilepingu osale tuleb kohaldada müügilepingu sätteid ning töövõttu puudutavale osale töövõtulepingu sätteid. Sellega tegi Riigikohus ootamatu kannapöörde. Nimelt on senises Riigikohtu praktikas kvalifitseeritud lepingud, kus võlgnetakse nii vallasasja tarne kui ka selle paigaldus, müügilepinguks ja mitte segalepinguks. Autorite arvates tuleks jääda senise käsitluse juurde.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse