Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Euroopa Kohtu eelotsused
Jaanika Erne
2000 5, Lk 300 - 311
Nende taotlemine ja mõju siseriiklikule õiguskorrale Tõstatades küsimuse siseriiklike kohtute seisundist Euroopa õigusruumis, nähtub, et Euroopa Liiduga liitumist ette valmistades on siiani tagaplaanile ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5