Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õigusemõistmine"

Eesti juristid külastasid Londonit
Viive Varblas
1997 4, Lk 203 - 206
1996. aasta oktoobrikuus oli Eesti juristide grupil võimalus külastada Suurbritannia pealinna Londonit. Nagu heaks traditsiooniks on saanud, korraldas reisi Eesti Juristide Liit ja seekord koos Inglise ...
Mitu kõrgemat kohut on Riigikohtus?
Jaak Kirikal
1998 10, Lk 527 - 531
Küsimuse ajendiks on riigikohtunik Lea Kalmu eriarvamus Monika Mägi süüdistusasjas*1 ja Riigikohtu esimehe Rait Maruste eriarvamus Enno Tammeri süüdistusasjas.*2 Riigikohtunik Lea Kalm püstitas küsimuse ...
Kohtunikuõigus
Meris Sillaots
1998 5, Lk 238 - 241
Ilmselt igaüks meist on ühel või teisel moel seisnud õigusliku probleemi ees, millele seadus kas ei anna üldse vastust või kui annab, siis on see ebatäiuslik, vastuoluline või ebaõiglane. Vaevalt ...
Prokuratuuri organisatsioon ja juhtimine
Norman Aas
1999 2, Lk 54 - 58
Seoses toimuva kriminaalõigusreformiga on prokuröride kriminaalmenetluslike funktsioonide määratlemise kõrval samavõrd tähtis ka prokuratuuri kui organisatsiooni muutumine kaasaegse demokraatliku ...
Kohus lahusvõimude süsteemis
Heinrich Schneider
1999 9, Lk 414 - 424
...seadusandja ja kohtud täidavad erinevaid funktsioone ning õigusemõistmine toimub kooskõlas põhiseaduse ja seadustega, ei tekita......just sellepärast, et ainuüksi tema ülesandeks on õigusemõistmine. Põhiseadus sõnastab kategooriliselt, et õigust mõistab...
Võlaõiguse arengu kohtupraktikas
Irene Kull
1999 9, Lk 444 - 448
Seaduste kehtestamise põhjuseks on tavaliselt soov lahendada ühiskonna ette kerkinud probleeme. Ühiskond muutub kiiresti ja õigluse tagamiseks peab õigus toimunud muutustega kohanema. Muutustega arvestamist ...
Kohtuliku rippumatuse tagamine
Triin Raudsepp
1999 6, Lk 269 - 275
...kohtu sõltumatust ja erapooletust. Aus ja õiglane õigusemõistmine ei ole aga mitte üksikute institutsioonide poolt......kohtu sõltumatust ja erapooletust. Aus ja õiglane õigusemõistmine ei ole aga mitte üksikute institutsioonide poolt...
Kohtud uue aastatuhande lävel
Uno Lõhmus
1999 1, Lk 10 - 12
Kaheksakümmend aastat on möödunud Eesti riigi ametiasutuste loomisest. Nende hulgas on justiitsministeerium üks tähtsamaid. Eesti oma kohtusüsteem on samas eas, kuid Riigikohtul kulub veel aasta, ...
Eesti õigussüsteemi taastamine
Paul Varul
1999 1, Lk 2 - 4
Olles pidamas justiitsministeeriumi 80-ndat aastapäeva, juubelisünnipäeva, kuna 80 aastat tagasi asutati kohtuministeerium, ja rääkides Eesti õigussüsteemi taastamisest, oleme omapärases olukorras, ...
Otsese õigusmõju doktriin
Kadri Sirg
2001 9, Lk 626 - 634
1. Sissejuhatus Kohe alguseks tuleb öelda, et Euroopa Liidu direktiivide otsese õigusmõju tähtsus õigustekaitsevahendina on vaieldav. Akadeemilises kirjanduses on väidetud, et otsese õigusmõju doktriin on ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»