Menüü

Kuritegelikku ühendusse kuulumine (ja kuritegeliku ühenduse organiseerimine). Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 21. veebruari 2019. a otsus asjas 1-16-6452

Kokkuvõte

Analüüsitavas lahendis toonitas Riigikohus kuritegeliku ühenduse kui erilise ohupotentsiaaliga kuritegeliku koosluse spetsiifilisust ja ühtlasi märgatavat vajadust ühenduse karistusõiguslikku mõistet oluliselt kitsendada ning seda küllaltki rangelt piiritleda.

Autorid analüüsivad Riigikohtu otsust ja kuritegeliku ühenduse koosseisu üldisemalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse