Menüü

Kokkuvõte

Erinevalt enamikust Mandri-Euroopa riikide õiguskordadest, rahvusvahelistest konventsioonidest ja mudelseadustest, eristab võlaõigusseaduse (VÕS) regulatsioon kahte liiki kahju hüvitamise nõuet: võlausaldaja võib nõuda võlgnikult kahju hüvitamist koos kohustuse täitmisega või selle asemel (VÕS § 115 lg 1).

Artiklis analüüsitakse täitmist asendava kahju hüvitamise nõude regulatsiooni eesmärke, nõude piiritlemise kriteeriume ja tähendust. Samuti käsitletakse nõude maksmapaneku eeldusi ja nõude ulatusega seotud piiranguid. Autor toob välja seaduse ja kohtupraktika kitsaskohad ning esitab omapoolsed ettepanekud nende ületamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse