Menüü

Millal saab ostja müügieseme puuduste tõttu lepingust taganeda? Kommentaar Riigikohtu otsustele tsiviilasjades 3-2-1-11-01, 3-2-1-80-10 ja 3-2-1-147-11

Autor:
Number 2012/9
Lk 717-722

Kokkuvõte

Küsimus, kas ja millal saab ostja lepingust taganeda, kui talle on müüdud puudustega asi, on kahtlemata üks müügiõiguse keskseid probleeme. See küsimus seisis ka kommenteeritavate Riigikohtu otsuste – lahendid asjades 3-2-1-11-10, 3-2-1-80-10 ja 3-2-1-147-11 – keskpunktis. Paraku on Riigikohus nendes kolmes lahendis väljendanud mõnevõrra vastuolulisi seisukohti. Eelkõige jääb lahenditest selgusetuks, kas üldse ja kui jah, siis millal peab ostja taganemisõiguse tekkimiseks andma müüjale täiendava tähtaja müügiesemel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks. Käesolevas kommentaaris uuritakse, kust on alguse saanud kõnealustest lahenditest ilmnev ebajärjekindlus Riigikohtu seisukohtades võlaõigusseaduse kohaldamisel ja kuidas oleks võimalik ületada näilist vastuolu võlaõigusseaduse üldosa ja eriosa müügilepingu sätete vahel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse