Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Kriminaalmenetlus kui kullakaevandus
Eerik Kergandberg
2016 2, Lk 87 - 104
Konfliktide tsiviliseeritud lahendamiseks ei ole inimkond suutnud välja mõelda paremat lahendust kui pöörduda sõltumatu kolmanda ehk kohtu ja õigusemõistmise poole. Mida kohtus selliste konfliktide lahendamiseks ...
Usuvabadus vanglas
Margot Olesk
2015 10, Lk 686 - 700
...Euroopas. *41 2.1. Riigi positiivsed ja negatiivsed kohustused Tänapäevases Euroopa vanglas aga ei piisa ainult......Kovaļkovs vs. Läti, et täitmata on jäetud mõlemad kohustused, kuid keskseks küsimuseks oli riive proportsionaalsus...
Kurjategija kinnipidamise õiguse probleeme
Kristo Adosson
2015 8, Lk 544 - 552
Üldine kurjategija kinnipidamise õigus on õiguskorra poolt igaühele tagatud õigus, mille tekkimise kriteeriumid ja kasutamise piirid saab tuletada kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 217 lõikest 4. ...
Lapse õigused koolis
Suvianna Hakalehto-Wainio
2015 6, Lk 387 - 396
...aega privileegiks. Õpilase rolliga on pigem seotud kohustused kui õigused. Haridustöö eesmärgiks peetakse koolitamist......aega privileegiks. Õpilase rolliga on pigem seotud kohustused kui õigused. Haridustöö eesmärgiks peetakse koolitamist...
E-riik ja põhiõigused
Paloma Krõõt Tupay, Monika Mikiver
2015 3, Lk 163 - 176
Taasiseseisvunud Eesti väljapaistvaks ja rahvusvaheliselt tunnustatud saavutuseks on olnud innovaatilise infoühiskonna ülesehitamine. Meie väikese ja ressursivaese riigi põhikapitali moodustab meie avatus ...
Kas eraisikul on õigus unustusele Internetis?
Ele Liiv
2014 9, Lk 643 - 651
2014. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsustest, mis käsitlesid üldise isikuõiguse teemat, on oluline Euroopa Kohtu 13. mai 2014. a otsus (edaspidi Google’i otsus). Otsus käsitles üldise isikuõiguse ja muude ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»