Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Avaliku korra mõiste põhiseaduses
Mait Laaring
2012 4, Lk 247 - 261
...tuleb arvestada põhiõigusdogmaatika seisukohaga, et ka põhiõigused, millel puudub põhiseaduses sõnaselgelt sätestatud......kohaliku võimu kohustuse tagada isikute õigused ja vabadused. Isikute õigused ja vabadused ei saa olla tagatud ühiskonnas...
Kujutis kui tegelikult kaitstav õigushüve
Siim Tammer
2011 9, Lk 652 - 663
Igaüks meist omab kujutist. Kujutis on midagi sellist, mille kaudu peegeldame ennast ühiskonnale ja mille kaudu ühiskond tunneb meid ära, eristab. Kujutist puudutav on ka väga oluline ärivaldkond, mille ...
Riigilõivu määrad tsiviilkohtumenetluses
Annemari Õunpuu
2011 5, Lk 375 - 389
Pärast riigilõivude tõstmist 2009. aastal soikus majanduskriisi tingimustes diskussioon selle üle, kuivõrd õigustatud oli riigilõivude ulatuslik tõstmine. 2011. aastal koos majanduse elavnemisega on taas ...
«eelmine lehekülg  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  järgmine lehekülg»