Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Ravimite vaba hinnakujunduse riiklik piiramine
Mart Kägu
2009 6, Lk 379 - 388
Eesti õiguskord sätestab rea meetmed, millega riik sekkub, kas otseselt või kaudselt ettevõtlus-vabadusse ravimite vaba hinnakujunduse piiramise kaudu. Jaemüügi ehk apteegi tasandil on kehtestatud jaemüügi ...
Interneti-leim ja vastutus
Rait Maruste
2009 3, Lk 197 - 198
Artiklis antakse ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest asjas K.U. vs. Soome (02. detsembrist 2008). Hiljuti tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse (K.U. vs. Soome)*1 , mis võib pakkuda ...
Saneerimisseaduse eelnõust
Indrek Niklus
2008 6, Lk 369 - 376
Majanduslikult raskete aegade saabumisel on elavnenud diskussioon saneerimismenetluse vajalikkuse üle Eestis. Meie maksejõuetusõigusele heidetakse ette, et see on suunatud üksnes ettevõtte likvideerimisele ...
«eelmine lehekülg  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»