Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Interneti-leim ja vastutus
Rait Maruste
2009 3, Lk 197 - 198
Artiklis antakse ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest asjas K.U. vs. Soome (02. detsembrist 2008). Hiljuti tegi Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) otsuse (K.U. vs. Soome)*1 , mis võib pakkuda ...
Saneerimisseaduse eelnõust
Indrek Niklus
2008 6, Lk 369 - 376
Majanduslikult raskete aegade saabumisel on elavnenud diskussioon saneerimismenetluse vajalikkuse üle Eestis. Meie maksejõuetusõigusele heidetakse ette, et see on suunatud üksnes ettevõtte likvideerimisele ...
«eelmine lehekülg  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  järgmine lehekülg»