Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Kui tasuta peab olema tasuta kohustuslik haridus?
Nele Parrest
2010 9, Lk 649 - 659
...omavalitsus), kellel kõigil on oma õigused ja kohustused. Tasuta kohustusliku hariduse käsitlemisel on......kriitikana tuleb märkida, et kohaliku omavalitsuse kohustused kooli pidamisel võiks olla täidetud ka...
Euroopa Liidu direktiivide horisontaalne kohaldatavus
Vitali Šipilov
2010 6, Lk 387 - 398
...aluslepingute ühed tähtsamad sätted – siseturu põhivabadused – ning Euroopa Liidu direktiivid vahetult kohalduda......Liidu aluslepingute ühed tähtsamad sätted – siseturu põhivabadused – ning Euroopa Liidu direktiivid vahetult kohalduda...
Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
Eestis viimastel aastatel juristide meeli kütnud põhiseaduse aluspõhimõtete ehk nn kaitseklausli temaatikat võib vaadelda vaidlusena selle üle, milline kohus peaks kaitsma Eesti põhiseaduses sisalduvaid ...
Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
Eestis viimastel aastatel juristide meeli kütnud põhiseaduse aluspõhimõtete ehk nn kaitseklausli temaatikat võib vaadelda vaidlusena selle üle, milline kohus peaks kaitsma Eesti põhiseaduses sisalduvaid ...
«eelmine lehekülg  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  järgmine lehekülg»