Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Ravi rahastamise lepingutega seotud probleeme
Merike Varusk
2014 5, Lk 374 - 384
... Neist põhimõtetest on võimalik tuletada sotsiaalsed põhiõigused, sealhulgas põhiseaduse §‑s 28 nimetatud õigused.......jagab tervise kaitsega seonduvad õigused ja riigi kohustused kolmeks: −     riigi kohustus astuda tervise kaitseks preventiivseid...
Tuntud või tundmatu hea halduse põhimõte
Sille Allikmets
2014 3, Lk 221 - 231
Hea halduse põhimõtet on peetud moodsaks või nüüdisaja inimõiguseks, mille vajadus on tingitud avaliku võimu tegevuse laienemisest ning üha keerukamaks muutumisest. Lihtsad isiku-haldusorgani menetlused ...
Süüdistatava põhiõigus küsitleda tunnistajaid
Uno Lõhmus
2013 5, Lk 299 - 315
Süüdistatava küsitlusõigusega seonduvalt võib Riigikohtu viimase aja otsustest leida mõiste, mida ei kasuta ei Eesti kriminaalmenetluse seadustik ega ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ...
«eelmine lehekülg  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  järgmine lehekülg»