Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiõigused, vabadused ja kohustused"

Kas iga solvamine on õigusvastane?
Nele Bernard
2021 5, Lk 368 - 380
...ei ole piiramatu ning selle teostamisega kaasnevad kohustused ja vastutus. *8 Väljendusvabadus kui põhiõigus vastandub......kontrollinud. *74 EIK on selgitanud, et EIÕK artikli 10 „kohustused ja vastutus“ tähendab, et ajakirjanike väljendusvabadus...
Tehisintellekti keerukad küsimused
Kaimar Karu
2021 1, Lk 43 - 54
Kodanike igapäevaelu ning riigi toimepidavust mõjutavates tarkvaralahendustes võetakse kiiresti kasvava trendina kasutusele üha rohkem (ahtal) tehisintellektil põhinevaid osiseid, mis võivad tavakasutaja ...
Rikkumisest teavitaja kaitse töösuhtes
Merle Erikson
2021 1, Lk 55 - 63
...töötaja allub tööd tehes tööandjale, jäävad talle alles põhiõigused, sealhulgas väljendusvabadus. Töösuhte raames vastandub......töötaja allub tööd tehes tööandjale, jäävad talle alles põhiõigused, sealhulgas väljendusvabadus. Põhiseaduse *3 § 45...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»