Menüü

Plea-bargaining ja lihtmenetlus – kahe süsteemi võrdlus

Autor:
Number 1998/1
Lk 30-37

Kokkuvõte


1. Sissejuhatus

Alates 19.juulist 1996 on Eestis olemas võimalus süüdistaja ja kaitsja kokkuleppeks kriminaalasjas (nn lihtmenetlus). Selles artiklis võrreldakse meie lihtmenetlust analoogilise protseduuriga Ameerika Ühendriikides, nn plea-kauplemisega (ingl k plea-bargaining). Et lihtmenetlus on meil alles suhteliselt uus nähtus, võib meile olla kasulik pidada silmas USA kogemusi, olgugi et õigussüsteemide vahel on muidu suuri erinevusi.

2. Plea-kauplemine

Olemus. USA kriminaalmenetluses on tavaline, et riik ja süüdistatav peavad otstarbekaks leppida kokku selles, et süüdistatav tunnistab ennast süüdi, riik aga teeb talle vastutasuks järeleandmisi. Kõige sagedasemaks järeleandmiseks on karistuse kergendamine, võrreldes sellega, mille süüdistatav oleks saanud kohtus süüdimõistmise korral. Selline kokkulepe võimaldab süüdistataval vältida raskema karistuse riski ja säästab riigile väärtuslikke ressursse. Sellisel viisil lahendatakse USA-s umbes 90% kõikidest kriminaalasjadest [1, lk 906–907].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse