Menüü

Kokkuvõte

Viimasel ajal on kuritegevus Eestis järsult suurenenud, selle dünaamikas valitseb jätkuvalt murettekitav kasvutendents. Ka kuritegevuse struktuuri iseloomustavad põhiliselt negatiivsed tendentsid.

Põhjusi on mitmeid. Üks neist on ajakohase ja sihipärase riikliku kriminaalpoliitika puudumine. Õiguspoliitika vääramatu koostisosana määratleb riiklik kriminaalpoliitika kuritegevusevastase võitluse vormid ja eesmärgid kriminaalvastutuse kohaldamise teel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse