Menüü

Kokkuvõte

Austatud kolleeg!

Ootame Teid osalema XXVII Eesti õigusteadlaste päevadel, mis toimuvad 9. ja 10. oktoobril Tartus.

Esimesed Eesti õigusteadlaste päevad toimusid 19. ja 20. aprillil 1922. Kuni 1940. aastani peeti neid neljateistkümnel korral. Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts taaselustas traditsiooni ning XV Eesti õigusteadlaste päevad said teoks 21. juunil 1991. Sellest alates on Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts ja Eesti Juristide Liit korraldanud päevi eelkõige akadeemilise üritusena.

Tänavusi õigusteadlaste päevi ette valmistades on Eesti Juristide Liit ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts pidanud vajalikuks taastada 1922. aastal päevadele antud sisu. Koostöös juristide teiste kutseühendustega – Eesti Advokatuuriga, Eesti Kohtunike Ühinguga, Eesti Kohtutäiturite Kojaga, Eesti Notarite Kojaga, Eesti Pankrotihaldurite Kojaga ja Eesti Prokuröride Liiduga – ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Justiitsministeeriumi toel on otsustatud korraldada XXVII Eesti õigusteadlaste päevad, mis ei ole kitsalt akadeemiline üritus.

Euroopa riikides on juristide päevadel pikaajaline traditsioon. Sel aastal said teist korda teoks ka Euroopa juristide päevad, kus käsitleti erinevaid õigusharusid läbi mitmesuguste üldprobleemide ning peeti diskussioone. Oluline osa oli kolleegidevahelisel suhtlemisel ja meelelahutusel. Tavaliselt toimub üritus kahel päeval ja see võimaldab osaleda mitme sektsiooni töös. Sellisena näeme ka Eesti õigusteadlaste päevi.

Tõstes korralduse uuele kvaliteedile võiks professioonisisest suhtlust lugeda nii eelseisvate päevade ühendavaks jooneks kui ka omaette taotluseks. Ettekannete ja diskussioonide avar temaatika pakub huvitavat igaühele. Ärgem unustagem, et parim võimalus kolleegide ja õpingukaaslastega suhelda avaneb Eesti õigusteadlaste päevadel. Anname Eesti õigusteadlaste päevadele uue tähenduse ja sisu!

Kohtumiseni Tartus!

XXVII Eesti õigusteadlaste päevade korralduskomitee


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse