Menüü

Kokkuvõte

Viini rahvusvaheliste lepingute õiguse konventsioon võeti vastu 23. mail 1969. Selle ius cogens’it sisaldavad artiklid 53 ja 64 said 84 poolthäält ja 8 vastuhäält, erapooletuid oli 12. See võrdlemisi halb tulemus näitab rahvusvahelise kogukonna kriitilist seisukohta ius cogens’i suhtes aastal 1969. Eesti liitus Viini rahvusvaheliste lepingute õiguse konventsiooniga nagu ka enamiku teiste tähtsate ÜRO raamides välja töötatud lepingutega 26. septembril 1991. Eelmisel aastal möödus 35 aastat konventsiooni allakirjutamisest ja sellepärast on sobilik küsida, mis juhtus ius cogens’i normiga, mille sisu oli mõnedele autoritele juba nagu maine paradiis, mõnedele teistele aga suur küsimärk.

Normide loomisest, sisust või tagajärjest lähtudes otsib autor vastust küsimusele, kuidas on võimalikius cogens’i norme kindlaks teha ja öelda, missugune rahvusvahelise õiguse norm on juris cogentis. Vaadeldakse eri autorite poolt ius cogens’i reeglitena välja pakutud norme, riikide praktikat ja õiguse üldprintsiipe ning analüüsitakse, kas nende näol on siiski tegu ius cogens’i normidega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse