Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidu seadustekogu, aquis communautaire, mahuks on hiljuti hinnatud 170 000 lehekülge. Selline kogus õigusnorme – lisaks siseriiklikele normidele – on Euroopa Liidu liikmesriikide juristide töölaual. Mõistagi pole lihtne selles aktide hulgas orienteeruda. Pealegi pole need õigusnormid lihtsalt lugemiseks, vaid kohaldamiseks.

Euroopa Liidu seadusandja ja kohus on välja töötanud mitmesugused võtted ja põhimõtted, et Euroopa Liidu õiguskord toimiks tõhusalt ning et Euroopa Liidu õigusaktidega antud õiguste teostamine poleks võimatu ega ülemäära raske. Autor tutvustab nende põhimõtetega seotud ja neist tulenevaid põhimõtteid ja võtteid, mille teadmisest võiks kasu olla Euroopa Liidu õiguse kasutajal. Esmalt tuleb juttu kohtusüsteemi rollist Euroopa Liidu õiguskorra toimimise kindlustamisel. Seejärel keelust kehtestada norme, mis on vastuolus Euroopa Liidu õigusega; samuti õigusnormide tõlgendamisest, eriti aga kooskõlalise tõlgendamise põhimõttest ja selle piiridest. Eraldi peatub autor Euroopa Liidu õigusnormide vahetul mõjul. Artikli viimane osa käsitleb Euroopa Liidu õigusest tulenevate õiguste kohtulikku kaitset Unibet’i otsuse põhjal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse