Menüü

Krediidiasutuste juhatuse liikmete tasustamise poliitika. Krediidiasutuste seaduse 23. veebruaril 2011 vastu võetud muudatused

Autor:

Kokkuvõte

Veebruaris 2011 vastu võetud muudatustega täiendati krediidiasutuste seadust sätetega krediidiasutuse juhatuse liikmete tasustamise poliitika kohta. Samas tehti mõnede varasemate asjaomaste sätete sõnastuses muudatusi. Juhatuse liikmete tasustamise poliitikat otseselt puudutavad muudatused jõustusid 3. aprillil 2011. Seletuskirjas investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise juurde, millega käesolevas artiklis käsitletavad muudatused krediidiasutuste seadusse sisse viidi, on märgitud, et seal kirjeldatud muudatusettepanekud tuginevad suures osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/76/EL ja Euroopa Komisjoni finantssektori ettevõtjate juhtide palgapoliitika soovitustele.

Käesolevas artiklis on rõhk asetatud direktiivist ja soovitustest lähtuvate krediidiasutuste seaduse muudatuste praktilisele tähendusele. Analüüsitud on tasustamispoliitika põhimõtete rakendamise võimalusi ja tekkida võivaid probleeme. Seejuures on keskendutud juhatuse liikmete tulemustasude maksmise regulatsioonile ning töötasukomitee kui muudatustega sätestatud täiesti uue krediidiasutuste organisatsioonilise üksuse sisseseadmise ja tegevuse aspektidele. Seoses rakendamisprobleemidega on käsitletud ka mõningaid pangandusjärelevalve aspekte.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse