Menüü

Standardite õiguslik olemus. Standardi „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ uustöötluse mõned olulisemad põhimõtted

Number 2018/7
Lk 489-496

Kokkuvõte

Valmimas on standardi „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ uustöötlus (uustöötluse numbriks saab EVS 911:2018). Praegu kehtib veel sama standardi varasem versioon numbriga EVS 911:2011, mis pärineb aastast 2011.

Ei ole kuigi tavapärane, et standarditega kindlustusõigusesse puutuvat käsitletaks. Käesoleva artikli esimeses osas on käsitletud standardite õiguslikku olemust. Artikli teises osas on antud ülevaade standardi „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“ uustöötluses sisalduvatest mõningatest olulisematest põhimõtetest. Artikli kolmandas osas on analüüsitud, milline võiks olla selle standardi rakendusala ning kas ja millised tagajärjed võiksid kaasneda siis, kui kõnealust standardit ei järgita.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse