Menüü

Kokkuvõte

Septembris 2019 annab kirjastus Juura välja riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande, mille koostamisel on osalenud laia taustaga autorkond. Priit Pruksi küsimustele vastates selgitavad kommentaaride koostajad ja juhtivautorid Mari Ann Simovart ja Mart Parind, mis teeb riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande eriliseks, kellele võiks nendest kommentaaridest kasu olla ja kuidas; mis on riigihangete tüüpvead ja kuidas neid ära hoida; millised on riigihankeõiguse kohta levivad müüdid; mis on suurimad muutused praeguse riigihangete seaduse ja aastatel 2007‒2017 kehtinud seaduse vahel; mis osutus Euroopa Liidu riigihankedirektiivide ülevõtmisel kõige keerulisemaks ja milliseid on riigihankeõiguse võimalikud arengusuunad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse