Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Euroopa Kohtu eelotsused
Jaanika Erne
2000 5, Lk 300 - 311
...õiguskorrale Tõstatades küsimuse siseriiklike kohtute seisundist Euroopa õigusruumis, nähtub, et Euroopa Liiduga liitumist......Euroopa õigusruumis, nähtub, et Euroopa Liiduga liitumist ette valmistades on siiani tagaplaanile...
Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslikud põhimõtted
Paavo Randma
2000 5, Lk 312 - 319
...ajal on järjest aktuaalsemaks kujunenud diskussioon Euroopa Ühenduse võimalikust kriminaalõiguslikust pädevusest......tähendaks see karistusõigusliku kompetentsi üleandmist Euroopa Ühendusele kui supranatsionaalsele organisatsioonile...
Eesti assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga
Julia Laffranque
2000 4, Lk 224 - 237
...Sissejuhatus Eesti assotsiatsioonileping Euroopa Liiduga on pea viis aastat tagasi alla kirjutatud......arvatud välisministeerium ning justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse talitus, koostatud põhjalikku, poliitilisi...
Liisingu käibemaksuga maksustamine
Denis Polman
2000 4, Lk 238 - 248
...keerukas ja detailne. Rahvusvahelisel tasandil ja isegi Euroopa Liidus (EL) pole veel riigipiire ületavate liisingulepingute......keerukas ja detailne. Rahvusvahelisel tasandil ja isegi Euroopa Liidus (EL) pole veel riigipiire ületavate liisingulepingute...
Arengud rahvusvahelises eraõiguses
Ilona Nurmela
2000 4, Lk 249 - 257
...sugu vahetanud inimeste abiellumisvõimalused; 2) Euroopa Liidu õigus – lepinguõigus (EL 1980. aasta Rooma lepinguõiguse......eraõiguse seaduse eelnõus (edaspidi ka RVEÕS eelnõu). Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse seoste käsitlemisel...
Euroliit ja kaasaegne suveräänsus
Anneli Albi
2000 3, Lk 160 - 171
...Sissejuhatus Eesti püüded liituda Euroopa Liiduga on selle organisatsiooni tavapärasest erineva......Teatavasti jõudis põhiseaduse ekspertiisikomisjon Euroopa Liiduga ühinemist käsitlevas aruandes *1 seisukohale...
«eelmine lehekülg  10  11  12  13  14  15