Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Rahvuslik parlament Euroopa Ühenduse õiguse kontekstis
Kaili Ahi
1999 6, Lk 297 - 302
...Euroopa integratsioon on üha sagedamini tõstatanud küsimuse......integratsioon on üha sagedamini tõstatanud küsimuse Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi parlamendi õiguslikust staatusest......võrreldes parlamentarismi kõrgajaga 19. sajandil. M. Westlake näebki Euroopa poliitilises ja majanduslikus integratsioonis parlamendi pädevuse...
Corpus Juris ja Amsterdami leping
Barbara Huber
1999 4, Lk 168 - 176
... 1. Kelmused Euroopa Ühenduse vastu Võtan vaatluse alla kaks Euroopa Ühenduse......Ühenduse vastu Võtan vaatluse alla kaks Euroopa Ühenduse praeguse hetke kaks suurt teemat: Corpus......leping (edaspidi AL). Mõlemat mainitud teemat ühendab Euroopa Ühenduse finantshuvide vastaste kelmuste probleem...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalõigus
Jaan Sootak
1999 4, Lk 176 - 184
... 1. Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslik pädevus Euroopa Liidu......Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslik pädevus Euroopa Liidu rahandushuvide kaitset väljendava Corpus Juris’e......jääma liikmesriikide pädevusse või tuleb üle anda Euroopa Liidule. Viimase ehk supranatsionaalse regulatsiooni...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalprotsess
Jaan Ginter
1999 4, Lk 184 - 187
...ambitsioonikamaid projekte kriminaalõiguse ja -protsessi unifitseerimiseks Euroopas. Algselt oli see kavandatud ühe spetsiifilise kuriteoliigi......oli see kavandatud ühe spetsiifilise kuriteoliigi, Euroopa Liidu finantshuvide vastase kelmuse vastu võitlemiseks...
Põhiseaduse muutmine Euroopa Liitu astumiseks.
Anneli Albi
2001 9, Lk 603 - 615
...Et liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga on lähenemas lõppfaasile, on nii poliitilistes......materjalist, lisab autor küsimusteringile laienemisjärgse Euroopa Liidu perspektiivi, mis otsustusmehhanismide paralüseerumise...
Otsese õigusmõju doktriin
Kadri Sirg
2001 9, Lk 626 - 634
...1. Sissejuhatus Kohe alguseks tuleb öelda, et Euroopa Liidu direktiivide otsese õigusmõju tähtsus õigustekaitsevahendina......on otsese õigusmõju doktriinil praktiline tähendus Euroopa Ühenduse õiguses. Eestil kui tulevasel liikmesriigil...
Kaupade vaba liikumine ja keskkonnakaitse Euroopa Liidus
Kaarel Relve
2001 9, Lk 635 - 645
...liikumine on ka siseturu vältimatu eeltingimus ning seega Euroopa Ühenduse alustala. Samas on selge, et vabakaubandus......käsiteletakse nende konfliktsete eesmärkide tasakaalustamist Euroopa Liidus. *4 Kuigi kaupade vaba liikumise ja keskkonna hea...
Tüüptingimustest VÕS ja direktiivis 93/13/EMÜ
Carri Ginter
2001 7, Lk 501 - 513
...mis võimaldaks neil mõista oma õiguste täielikku ulatust.“ Euroopa Kohus *1 26. septembril 2001 võttis Riigikogu......mis võimaldaks neil mõista oma õiguste täielikku ulatust.“ Euroopa Kohus *1 26. septembril 2001 võttis Riigikogu...
Mõnedest mõistetest käibemaksuõiguses
Kaspar Lind
2001 4, Lk 242 - 251
...käibemaksuõiguses. Põhiliselt tuleb juttu käibemaksust Euroopa Liidus, ettevõtluse mõistest ning omatarbe regulatsioonist......tegemist on olulise muudatusega, mille toob kaasa uus Euroopa Liidu direktiividega harmoniseeritud käibemaksuseadus...
«eelmine lehekülg  9  10  11  12  13  14  15  järgmine lehekülg»