Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Mis on TAIEX Office?
Julia Vahing
1997 2, Lk 92 - 93
...1995. aasta mais Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Valges Raamatus – assotsieerunud......võetud Valges Raamatus – assotsieerunud Kesk-ja Ida-Euroopa riikide ettevalmistamine integreerumiseks EL siseturgu...
Suvekursus „Rahvusvaheline maksundus Euroopa Ühendustes“
Erki Uustalu
1998 8, Lk 422 - 424
...“International Taxation in the EC” („Rahvusvaheline maksundus Euroopa ühendustes“). Käesoleva artikli autoril õnnestus......“International Taxation in the EC” („Rahvusvaheline maksundus Euroopa ühendustes“). Käesoleva artikli autoril õnnestus...
Tööjõu liikumisvabadus Euroopa Liidus
Merle Muda
1998 2, Lk 80 - 84
... Euroopa Ühenduse (EÜ) asutamislepingu artikkel 3 punkti c......kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumine Euroopa Liidus (EL). Nimetatud lepingu kohaselt peavad EL......ettevõtjatel, samuti juriidilistel isikutel jt. Euroopa Ühenduse (EÜ) asutamislepingu artikkel 3 punkti c...
Õiguste ja kohustuste tasakaal Euroopa lepingus
Kristi Raba
1999 10, Lk 487 - 492
... I. Sissejuhatus Eesti kindel kavatsus saada Euroopa Liidu (edaspidi EL)*1 liikmeks on kaasa toonud assotsieerumislepingu ehk......liikmeks on kaasa toonud assotsieerumislepingu ehk Euroopa lepingu sõlmimise*2, mis loob assotsiatsiooni ühelt...
Rahvuslik parlament Euroopa Ühenduse õiguse kontekstis
Kaili Ahi
1999 6, Lk 297 - 302
...Euroopa integratsioon on üha sagedamini tõstatanud küsimuse......integratsioon on üha sagedamini tõstatanud küsimuse Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi parlamendi õiguslikust staatusest......võrreldes parlamentarismi kõrgajaga 19. sajandil. M. Westlake näebki Euroopa poliitilises ja majanduslikus integratsioonis parlamendi pädevuse...
Corpus Juris ja Amsterdami leping
Barbara Huber
1999 4, Lk 168 - 176
... 1. Kelmused Euroopa Ühenduse vastu Võtan vaatluse alla kaks Euroopa Ühenduse......Ühenduse vastu Võtan vaatluse alla kaks Euroopa Ühenduse praeguse hetke kaks suurt teemat: Corpus......leping (edaspidi AL). Mõlemat mainitud teemat ühendab Euroopa Ühenduse finantshuvide vastaste kelmuste probleem...
«eelmine lehekülg  8  9  10  11  12  13  14  15  järgmine lehekülg»