Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Euroopa konstitutsioon – kas vajadus või unelm?
Mario Rosentau
2002 6, Lk 409 - 420
...Euroopa Liidu praegune institutsiooniline süsteem on käsitatav......Liidu praegune institutsiooniline süsteem on käsitatav Euroopa Liidu konstitutsioonilise, riigiõiguslikke jooni eviva......riigiõiguslikke jooni eviva korraldusena, ning kehtivad Euroopa Liidu lepingud osaliselt formuleeritud konstitutsiooniõigusena...
Mis on Euroopa ettevõtteõigus?
Andres Vutt
1993 6, Lk 125 - 125
...Euroopa õigus on valdkond, mida meil kõigil tuleb alles hakata......enda jaoks avastama. Kui me aga soovime saada osaks Euroopast, siis tuleb sellega ka tegeleda. Käesoleva artikli......Käesoleva artikli eesmärgiks on vaadelda ühte väikest osa Euroopa õigusest - ettevõtteõigust. Ettevõtteõiguses võib...
Tarbijakaitse: mõned teoreetilised ja õiguslikud alused
Heiki Pisuke
1994 9, Lk 216 - 216
...ning õigusteadustes kui ka rahvusvahelistes kokkulepetes (näit. Euroopa Liidus). Enamuse turumajandusel põhinevate maade......tarbijakaitse küsimustega tegeldud veidi üle 20 aasta. Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) asutamislepingus (nn. 1957...
Eesti võimalustest jääda ellu Euroopa Liidus
Priit Pikamäe
1995 8, Lk 351 - 355
...aasta Pariisi ja Rooma lepingute alusel loodud kolm Euroopa ühendust on oma peaaegu poole sajandi pikkuse eksistentsi......mitte ilma tagasilöökideta) ning jõudnud 1992. aasta Euroopa Liidu lepinguni ja 1995. aasta liikmesriikide arvu...
Rahvusvaheline seminar „Õigus ühineva Euroopa tingimustes“
Raul Narits
1995 8, Lk 362 - 364
...Tartu Ülikooli Euroopa Instituudi initsiatiivil ja Friedrich Naumanni Fondi......ja doktorandidele mõeldud seminar „Õigus ühineva Euroopa tingimustes“. Seminari esimene osa toimus 14.-19......toetusel organiseeritava II rahvusvahelise konverentsiga „Eesti ja Euroopa Liit“. Tegemist oli arvatavasti kõige esinduslikuma...
Euroopa Liit ja autoriõigus
Maivi Ots
1995 6, Lk 244 - 245
...tingisid ka püüdluse seadusandluse ühtlustamisele Euroopa Liidus (edaspidi EL). Sekkumist nimetatud valdkonda......tingisid ka püüdluse seadusandluse ühtlustamisele Euroopa Liidus (edaspidi EL). Sekkumist nimetatud valdkonda...
Euroopa majandushuvigrupp
Alari Avamägi
1996 6, Lk 280 - 282
...Eestis rääkima Eesti Vabariigi võimalikust ühinemisest Euroopa Liiduga. Euroopa Liitu ei saa me aga päris kindlasti......Liiduga. Euroopa Liitu ei saa me aga päris kindlasti minna, tundmata......me aga päris kindlasti minna, tundmata seejuures Euroopa õiguskorda ja seal kehtivaid õigusakte. Käesoleva...
Eesti ja Euroopa Liit: eurointegratsiooni korraldus Eestis
Heiki Pisuke
1996 5, Lk 210 - 213
...äesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) vahel sõlmitud lepingutest ja eurointegratsioonialase...... Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) vahel sõlmitud lepingutest ja eurointegratsioonialase...
Euroopa Ühenduste õiguskorrast
Priit Pikamäe
1996 5, Lk 213 - 215
...Euroopa Ühendused on eelkõige juriidiline konstruktsioon –......konstruktsioon – olgugi et algselt poliitiline projekt, on Euroopa Ühendused siiski esmajoones määratletavad kõikidele......laienevate ühiste reeglite kogumina. Seega on pool sajandit Euroopa Ühenduste arengut toonud kaasa uue õiguskorra sünni...
Tarbijalepingu subjektid
Margus Kingisepp
1997 7, Lk 346 - 352
... Põhjalikumalt on analüüsitud tarbija kontseptsiooni Euroopa Ühenduses, sest see kajastab Euroopas kaasajal domineerivaid seisukohti......kajastab Euroopas kaasajal domineerivaid seisukohti. Tarbijalepingu...
Mis on TAIEX Office?
Julia Vahing
1997 2, Lk 92 - 93
...1995. aasta mais Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Valges Raamatus – assotsieerunud......võetud Valges Raamatus – assotsieerunud Kesk-ja Ida-Euroopa riikide ettevalmistamine integreerumiseks EL siseturgu...
«eelmine lehekülg  7  8  9  10  11  12  13  14  15  järgmine lehekülg»