Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Riigi vastutus õigusemõistmisel tekitatud kahju eest
Carri Ginter
2004 8, Lk 520 - 525
...et riigivastutuse seaduse vastav regulatsioon vajab Euroopa Kohtu praktika valguses muutmist. 1. Sissejuhatus Veel......riigivastutuse seaduse vastav regulatsioon vajab Euroopa Kohtu praktikat arvestavat muutmist. 2. Õigusemõistmisel...
Euroopa Kohus ja esimese astme kohus
Triinu Kremm
2004 5, Lk 349 - 362
...Eesti liitumine Euroopa Liiduga on kaasa toonud suuri muutusi meie õigussüsteemis......tuleb tunda kohtusüsteemi, mille ühe osa moodustavad Euroopa Kohus ja esimese astme kohus. Mis on Euroopa Kohus...
Põhiõiguste ja -vabaduste kohtulik kaitse Euroopa Liidus
Jaanika Erne
2003 9, Lk 607 - 615
...Kuna Euroopa Liit ei ole rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon......ole rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon, puudub Euroopa ühenduse asutamislepingutes praegu detailselt läbimõeldud......ja ammendav põhiõigusnormide süsteem. Siiski ei ole Euroopa Ühenduse ainueesmärk kaitsta turgu, vaid ka demokraatia...
Töölepingute kollektiivne lõpetamine
Merle Muda
2003 8, Lk 550 - 560
...Tehtud täiendustega harmoniseeriti Eesti tööõigus Euroopa Liidu 1998. aasta direktiiviga 98/59/EÜ „Kollektiivseid......lõpetamise korda nii lähtuvalt töölepingu seadusest kui ka Euroopa Liidu direktiivist 98/59/EÜ, samuti analüüsitakse...
Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu
Julia Laffranque
2003 3, Lk 180 - 190
...stabiilse demokraatiaga riigid aastakümnete vältel. Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus on kahtlemata mõjutanud......keerulisem, kui see oleks siis, kui Eesti oleks juba Euroopa Liidu täisliige. Kuidas on sellistele mõjutustele...
Eesti Vabariigi põhiseadus Euroopa Liidu õiguskorras
Anneli Albi, Rait Maruste
2003 1, Lk 3 - 7
...Eestit Euroopa Liitu astumisel ees ootavat muutust võib võrrelda......põgusalt seda, mida kujutab endast riigiõiguslikult Euroopa Liit täna ja milline on Euroopa Liit paari aasta pärast......täna ja milline on Euroopa Liit paari aasta pärast, mis on Eesti praeguse põhiseaduse...
Elektrooniline enampakkumine täitemenetluses
Anneli Alekand
2002 9, Lk 619 - 625
Täitemenetluse seadustiku kohaselt võib kohtutäitur teatud tingimustel müüa võlgniku vara elektroonilise enampakkumise teel. Mõned täiturid on seda võimalust portaal www.osta.ee vahendusel ka kasutanud ...
«eelmine lehekülg  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  järgmine lehekülg»