Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Põhiõiguste ja -vabaduste kohtulik kaitse Euroopa Liidus
Jaanika Erne
2003 9, Lk 607 - 615
...Kuna Euroopa Liit ei ole rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon......ole rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon, puudub Euroopa ühenduse asutamislepingutes praegu detailselt läbimõeldud......ja ammendav põhiõigusnormide süsteem. Siiski ei ole Euroopa Ühenduse ainueesmärk kaitsta turgu, vaid ka demokraatia...
Töölepingute kollektiivne lõpetamine
Merle Muda
2003 8, Lk 550 - 560
...Tehtud täiendustega harmoniseeriti Eesti tööõigus Euroopa Liidu 1998. aasta direktiiviga 98/59/EÜ „Kollektiivseid......lõpetamise korda nii lähtuvalt töölepingu seadusest kui ka Euroopa Liidu direktiivist 98/59/EÜ, samuti analüüsitakse...
Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu
Julia Laffranque
2003 3, Lk 180 - 190
...stabiilse demokraatiaga riigid aastakümnete vältel. Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus on kahtlemata mõjutanud......keerulisem, kui see oleks siis, kui Eesti oleks juba Euroopa Liidu täisliige. Kuidas on sellistele mõjutustele...
Eesti Vabariigi põhiseadus Euroopa Liidu õiguskorras
Anneli Albi, Rait Maruste
2003 1, Lk 3 - 7
...Eestit Euroopa Liitu astumisel ees ootavat muutust võib võrrelda......põgusalt seda, mida kujutab endast riigiõiguslikult Euroopa Liit täna ja milline on Euroopa Liit paari aasta pärast......täna ja milline on Euroopa Liit paari aasta pärast, mis on Eesti praeguse põhiseaduse...
Elektrooniline enampakkumine täitemenetluses
Anneli Alekand
2002 9, Lk 619 - 625
Täitemenetluse seadustiku kohaselt võib kohtutäitur teatud tingimustel müüa võlgniku vara elektroonilise enampakkumise teel. Mõned täiturid on seda võimalust portaal www.osta.ee vahendusel ka kasutanud ...
Euroopa konstitutsioon – kas vajadus või unelm?
Mario Rosentau
2002 6, Lk 409 - 420
...Euroopa Liidu praegune institutsiooniline süsteem on käsitatav......Liidu praegune institutsiooniline süsteem on käsitatav Euroopa Liidu konstitutsioonilise, riigiõiguslikke jooni eviva......riigiõiguslikke jooni eviva korraldusena, ning kehtivad Euroopa Liidu lepingud osaliselt formuleeritud konstitutsiooniõigusena...
Mis on Euroopa ettevõtteõigus?
Andres Vutt
1993 6, Lk 125 - 125
...Euroopa õigus on valdkond, mida meil kõigil tuleb alles hakata......enda jaoks avastama. Kui me aga soovime saada osaks Euroopast, siis tuleb sellega ka tegeleda. Käesoleva artikli......Käesoleva artikli eesmärgiks on vaadelda ühte väikest osa Euroopa õigusest - ettevõtteõigust. Ettevõtteõiguses võib...
«eelmine lehekülg  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  järgmine lehekülg»