Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "juhtimine ja vastutus"

Äriühingu juhtorgani liikme hoolsuskohustus
Tuuve Tiivel
2005 9, Lk 621 - 635
... Nendeks on äriühingu ja selle ettevõtte tegevuse juhtimine, planeerimine ja järelevalve. Juhatuse liikmete puhul......tulemuseks oli kahjum.*81 Äriühingu ettevõtluse juhtimine on selle juhtorganite pädevuses. Kuna iga otsusega kaasneb...
Hea ühingujuhtimise tava tänapäeva ühinguõigusena
Margit Vutt
2005 9, Lk 636 - 644
... ajalooline ja teoreetiline taust Termin „ühingujuhtimine“ (Corporate Governance), millega tähistatakse erilist......ühingu majandusliku efektiivsuse suurendamine. Ühingujuhtimine selles tähenduses sisaldab juhtorganite ja aktsionäride...
Seltsing – kas leping või ühing?
Kalev Saare
2003 1, Lk 57 - 64
...konstruktsiooniga seltsingu juhtimisest välistatud liikmete vastutus nende tegude eest, mille seltsingut juhtima õigustatud......esindusõigust omav) seltsinglane toime paneb (vt VÕS § 1054 – vastutus teise isiku eest). Eeltoodu viitab ühtlasi asjaolule...
Pankrotikuriteod
Uno Lõhmus
1993 2, Lk 31 - 31
...karistamisele maksejõuetuse tahtlik põhjustamine, siis saanuks süüdlaste vastutuse küsimust püstitada ka enne Pankrotiseaduse jõustamist......karistamisele maksejõuetuse tahtlik põhjustamine, siis saanuks süüdlaste vastutuse küsimust püstitada ka enne Pankrotiseaduse jõustamist...
Kriminaalkaristus majandusettevõtetele
Erich Samson
1999 8, Lk 366 - 370
...see sfäär, mis puudutab tootja karistusõiguslikku vastutust. Siia kuulub näiteks selliste kaupade tootmine ja turustamine......toimivaid moodustisi, mis peavad kandma ka õiguslikku vastutust. Suurettevõtete majanduslik ja poliitiline võim...
Aktsiaseltsi juhatuse liikme vastutuse piiramine
Tuuve Tiivel
2001 10, Lk 723 - 732
...käitumise kontrolli objekt. Kuivõrd aktsiaseltsi juhtimine ja esindamine eelkõige aktsiaseltsile majanduslikult......lisada ühingu põhikirja juhatuse liikmete isiklikku vastutust piiravaid sätteid, mis kaitsevad viimaseid nende...
«eelmine lehekülg  1  2