Menüü

Juriidiliste isikute kriminaalvastutus Tähelepanekud Euroopa riikide seadusandluste kohta

Autor:
Number 1999/8
Lk 370-375

Kokkuvõte

Eri riikide seadusandlused eitasid kaua peaaegu täielikult juriidiliste isikute kriminaalvastutuse ideed – kehtis põhimõte societas delinquere non potest. Selle põhimõtte kasuks räägivad kolm asjaolu:

1. Juriidiline isik on üksnes õiguslik fiktsioon, millel puudub isiklik tahe, samas kui kriminaalõigus saab tugineda vaid süülisele vastutusele.

2. Juriidiline isik kaasatakse õiguslikku maailma valdavalt sotsiaalsetel eesmärkidel, sellel puudub otsene seos kuritegude toimepanemisega.

3. Juriidilise isiku ja karistuse ühitamine pole võimalik, sest karistus on mõeldud kohaldamiseks üksikisikutele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse