Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "omand"

Asjaõiguse areng
Anneli Alekand
2017 8, Lk 547 - 551
...kohus, et olukorras, kus lahutatud abikaasade ühisomandis olnud kinnistu on otsustatud jätta sellele, kes......asjaõigusseaduse kommentaaridel, kus hüpoteegi ja kaasomandi omavahelisi seoseid kommenteerides leitakse, et on...
Kaasomandi lõpetamine
Paul Varul
2013 7, Lk 465 - 477
...Kaasomandi lõpetamine ja ühise asja jagamine on kaasomandi puhul......lõpetamine ja ühise asja jagamine on kaasomandi puhul üheks kesksemaks probleemiks, seda ka kohtupraktikas......peamiselt kahele põhiküsimusele: (a) millised on kaasomandi lõpetamise nõude eeldused ja (b) kuidas toimub kaasomandi...
Kasulik teada: usaldusfondid
Katrin Sepp
2011 6, Lk 443 - 451
...tsiviilõigussüsteemi. Usaldusfondi baaskomponenti – usaldusomandit – tundis aga juba Rooma õigus fiducia instituudi......peamine eesmärk on tekitada laiemat arutelu usaldusomandi üle. Eestikeelses õiguskirjanduses ei ole usaldusomandit...
Hagita menetluse üldised küsimused. Riigikohtu praktika
Kersti Kerstna-Vaks
2011 5, Lk 390 - 399
...võimaldamine avalikult kasutatavale teele, korteriomandi ja kaasomandi asjad jms), menetletakse nüüd hagita......ja kaasomandi asjad jms), menetletakse nüüd hagita menetluses.......võimaldamine avalikult kasutatavale teele, korteriomandi ja kaasomandi asjad jms), menetletakse nüüd hagita...
Korteriomanike kaasomandi eseme valitsemine
Rein Tiivel
2011 2, Lk 100 - 108
...Enne 1. juulit 2001 kehtinud korteriomandiseadus nägi ette, et korteriomandite mõtteliste osade majandamiseks......et korteriomandite mõtteliste osade majandamiseks asutatakse korteriühistu......tegutsemise leping sõlmida. Sellest tulenes, et kaasomandi eseme majandamiseks ei olnud pika aja vältel pärast korteriomandite...
Omandipõhiõigus ja selle piirid
Kadriann Ikkonen
2006 1, Lk 54 - 70
...võrreldes asjaõigusseadusega: asjaõiguse tähenduses hõlmab omand vaid õigusi kehalistele esemetele, põhiseaduse tähenduses......kehalistele esemetele, põhiseaduse tähenduses hõlmab omand lisaks sellele ka varalisi õigusi. Seega on omandi...
1  2  järgmine lehekülg»