Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "omand"

Omand: üldsätted
Paul Varul
1993 4, Lk 78 - 80
...on kõige tähtsam asjaõigus - vastavalt § 68 lg.1 on omand isiku täielik õiguslik võim asja üle. Selline määratlus......korrektne legaaldefinitsioon. „Omandit“ kasutatakse AS-is omandiõiguse sünonüümina (§ 5 lg. 1). Omandil ja omandiõigusel...
Kohtust
Peeter Jerofejev
1993 1, Lk 20 - 20
...oma liikmeks vastu võtmast. Ühtlasi taotles hageja omandiõiguse tunnistamist kooperatiivkorterile, kuna osak......oma liikmeks vastu võtmast. Ühtlasi taotles hageja omandiõiguse tunnistamist kooperatiivkorterile, kuna osak...
Elamuseadus vajab parandusi ja täiendusi
Herbert Sepp
1994 10, Lk 245 - 247
...või enam korteriomanikku, peavad omanikud neile kaasomandiõiguse alusel kuuluva elamu ühiseks majapidamiseks asutama......maatüki kaasomanikena juba õiguslikult üksteisega seotud. Korteriomandiseaduse (RT I 1994, 28, 426) § 1 määratleb korteriomandit...
Vara üldkonfiskeerimine - parandamisele kuuluv kohtuviga?
Jaak Kirikal
1995 7, Lk 311 - 312
...kooskõlas põhiseaduse §–s 32 väljendatud põhimõttega: omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses......ole erimäärusi, hävitatakse või tunnistatakse riigi omanduseks.Samuti võetakse ja hävitatakse või tunnustatakse riigi...
Eluruumide erastamine
Herbert Sepp
1995 5, Lk 216 - 221
...neile korteritele juba lähitulevikus panna korteriomand. Allpool püütakse anda ülevaade eluruumide erastamise......väga laiaulatuslikust normatiivsest baasist, aga samuti korteriomandi seadusest erastatud eluruumidele. Käsitlemist leiavad...
Lepingu sõlmimine enampakkumise ja oksjoni teel
Irene Kull
1995 3, Lk 90 - 92
...pakkusid alghinnale juurde. Oksjonil toimus asja omandamine pakkumiste käigus ning omandajaks oli kõrgeima......omandamine pakkumiste käigus ning omandajaks oli kõrgeima hinna pakkuja. Lepingut eraldi...
Kes on inimese surnukeha omanik?
Grigori Tšernobrodov
1997 2, Lk 84 - 85
...tunnistada, et inimese surnukeha on samasugune isikliku omandi objekt nagu iga teinegi. Erinevus teistest omandiliikidest......nagu iga teinegi. Erinevus teistest omandiliikidest seisneb ainult selles, et omandi üleminek...
Omandireservatsioon ja sellest tulenev ooteõigus
Kai Kullerkupp
1998 6, Lk 279 - 285
...keerukamaks muutumine on toonud kaasa vajaduse vallasomandi tekkimise üksikuid etappe üksteisest eraldada ning......ülejäänutest ajaliselt lahutatult. Nii ongi välja arenenud omandireservatsiooni instituut, mida kaasajal tunnustavad...
Kaasomandis oleva eluruumi käsutamine
Cardo Soosaar, Ants Nõmper
1999 3, Lk 133 - 135
...artikli autoritel. Seminaril käsitleti muuhulgas kaasomandit ja sellega seotud kohtupraktikat ning väideti,......autorid tutvuda ka prof Igor Tjutrjumovi artikliga „Kaasomandi mõttelise osa renditamine“ juriidilise ajakirja...
Tagasivõitmine pankrotimenetluses
Maria Sutt
2000 10, Lk 645 - 653
...võlausaldajatele kahjulikud, on sel viisil võlgniku omandist välja läinud vara võimalik tagasi nõuda pankrotivarasse......võlausaldajatele kahjulikud, on sel viisil võlgniku omandist välja läinud vara võimalik tagasi nõuda pankrotivarasse...
«eelmine lehekülg  1  2