Menüü

Kokkuvõte

Tänapäevase eraõiguse algus ulatub 19. sajandisse, kui üle Euroopa toimusid õigusteaduses põhimõttelised muutused. Tollasel Saksamaal valitsesid Friedrich Carl von Savigny poolt rajatud ajaloolise koolkonna meetod ning süsteem. See ei levinud mitte ainult teistesse Euroopa riikidesse, vaid sellest oli mõjutatud isegi Ameerika Ühendriikide õigusteadus.

Artiklis uuritakse, kas ajaloolise koolkonna teaduslik meetod oli 19. sajandi keskel kasutusel ka Tartu Ülikooli romanistide seas. Esimene Tartu Ülikooli Rooma õiguse professor, kes ei tulnud väljastpoolt, vaid oli Tartu Ülikooli kasvandik, oli Ottomar Meykow. Seepärast analüüsitakse Tartu Ülikoolis õpetatavat teaduslikku meetodit artiklis just Meykowi ühe töö alusel, milleks on Dorpati (Tartu) ülikooli õigusteaduskonnale 1846. aastal esitatud kandidaaditöö „Die Lehre des römischen Rechts von dem Eigenthumserwerb durch Specification“. Artikli esimeses peatükis on välja toodud kahe erineva õigusteaduslikku traditsiooni – usus modernus pandectarum’i ja sellele ajalisest järgneva ajaloolise koolkonna – teadusliku meetodi põhijooned. Kuna Meykow käsitleb asja ümbertöötamist Rooma õiguse allikate põhjal, on seejärel toodud välja Rooma eraõigusest tuntud arvamused asja saatuse kohta pärast selle ümbertöötamist. Viimaks analüüsitakse kahe Meykowi tööst valitud probleemi alusel tema töös esitatud argumente ja töö ülesehitust ning püütakse neid mõista Rooma õiguse kontekstis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse