Menüü

Kokkuvõte

Intellektuaalomandi süsteemi eesmärk on edendada ja kaitsta innovatsiooni jätkusuutlikkust, andes leiutajale ainuõigused ning nõudes samal ajal leiutisest kasusaajatelt õiglast vastusooritust. See eeldab intellektuaalomandi õiguste jõustatavust riiklikes õigussüsteemides ja usaldusväärseid koostöösuhteid riikide valitsuste vahel rahvusvahelisel tasandil.

Viimaste aastate sündmused, sealhulgas Vene Föderatsiooni agressioon, Hiina intellektuaalomandi rikkumised ja COVID-19 pandeemiast soodustatud tootmise lokaliseerumine, on loonud uue ülemaailmse ajastu intellektuaalomandi jõustamise ja rahvusvaheliste kaubandussuhete valdkonnas. Traditsiooniline intellektuaalomandi õiguste süsteem toimib kahe- või mitmepoolsete kokkulepete toel. Kui õiguste jõustamine on muutumas teatud suurtes majanduspiirkondades võimatuks, siis ei ole patendikaitse selle senisel kujul enam atraktiivne ja nõuab lääneriikidelt spetsiifilisi kohandusi. Autori arvates võiks siin pilgu pöörata ärisaladuse instituudi poole. Tuleks kaaluda patendi ja ärisaladuse kaitsevormide integreerimise võimalust, et vältida teadus- ja arendustöö seiskumist ning tagada ühiskonna hüvede soodustamine.

Ärisaladuse kaitse tugevdamiseks teeb autor ettepaneku keelata pöördprojekteeritud toodete kasutamine ärilistel eesmärkidel ja piirata patenditaotluste sisu avalikustamise nõuet. Neid kahte ettepanekut tuleks käsitleda koos. Autori väljapakutud lahendused on skemaatilised ning on mõeldud lähtepunktina arutelule intellektuaalomandi süsteemi võimaliku reformimise üle, et see vastaks uutele rahvusvahelistele oludele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse