Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel kujutab endast Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunike ja nõunike kollektiivse töö tulemit, käsitledes valikut Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast. Kirjutise esimeses osas käsitletakse vahendliku täideviimisega seonduvat Riigikohtu praktikat. Teine osa sisaldab ülevaadet nendest Riigikohtu praktikas väljendatud seisukohtadest, mis puudutavad karistusi ja muid karistuslikke mõjutusvahendeid. Kirjutise viimases osas heidetakse põgusa pilgu eeskätt sellele, kuidas on Riigikohtu praktika muutnud ja täiendanud kohtukaebeõigust kui ausa kohtumenetluse põhimõtte ühte olulisimat osist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse