Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Vastutustundliku laenamise põhimõte
Kadri Siibak
2009 10, Lk 704 - 711
...isikute laenukoormuse kasvuga. Täna tuleb paljude Euroopa riikide valitsustel ja seadusandjatel lahendada ülelaenamisest......laenuturu turvalisuse taastamiseks tehtud hulk algatusi. Euroopa Komisjon on muuhulgas algatanud avaliku diskussiooni...
Ne bis in idem põhimõte Euroopa Liidu õiguses
Uno Lõhmus
2009 9, Lk 584 - 594
...kuritegevuse rahvusvaheliseks muutumise tõttu, mida Euroopas soodustab riigipiiride kadumine, kurjategijate mobiilsus......ametivõimude tegevust. Küllap see on ajendanud Euroopa Liidu õigusloojat tunnustama ka Euroopa Liidu...
Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu pädevus rahvusvaheliste kohtualluvuse kokkulepete kehtivuse hindamisel. Brüsseli I määruse artikli 23 kontekst
Andreas Veeret
2009 6, Lk 395 - 404
...Euroopa Ühenduse siseturu moodustamine ja rahvusvahelise kaubanduse......vaidluse korral pädev nendevahelist vaidlust lahendama. Euroopa Liidus kehtestab nõuded tsiviil- ja kaubandusvaidluste......kaubandusvaidluste lahendamise kohtualluvuse kokkulepetele Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 44/2001 (Brüsseli I määrus...
Intellektuaalomandi kaitse ja paralleelimport
Carri Ginter
2009 3, Lk 159 - 172
...intellektuaalset omandit käsitlevad kohtuvaidlused. Liitumisel Euroopa Liiduga hakkasid Eesti suhtes kehtima nii Euroopa......Euroopa Liiduga hakkasid Eesti suhtes kehtima nii Euroopa Liidu siseturgu kui ka intellektuaalset omandit puudutavad...
Vaenu õhutamise süüteokoosseisuga kaitstav õigushüve
Erkki Hirsnik
2009 1, Lk 47 - 58
...kehtivat vaenu õhutamise regulatsiooni, ning teiseks on Euroopa Liidu tasandil üles näidatud initsiatiivi kriminaliseerida......tasandil üles näidatud initsiatiivi kriminaliseerida kogu Euroopas holokausti ja muude mastaapsete kuritegude eitamine...
«eelmine lehekülg  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  järgmine lehekülg»