Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
...põhiseadus aluspõhimõtetele viitamise näol otseselt Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkusele piirangu ning Euroopa......Liidu õiguse ülimuslikkusele piirangu ning Euroopa Liidu esmase ja teisese õiguse (koos sellega seotud...
Arengusuunad inimõiguste kohtuliku kaitse Euroopa õiguses
Rait Maruste
2010 5, Lk 371 - 378
...Eestis on saanud tavaks nimetada Euroopa õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa......õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa......Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa õigus. Kuid Euroopa ei ole ainult...
Vastutustundliku laenamise põhimõte
Kadri Siibak
2009 10, Lk 704 - 711
...isikute laenukoormuse kasvuga. Täna tuleb paljude Euroopa riikide valitsustel ja seadusandjatel lahendada ülelaenamisest......laenuturu turvalisuse taastamiseks tehtud hulk algatusi. Euroopa Komisjon on muuhulgas algatanud avaliku diskussiooni...
Ne bis in idem põhimõte Euroopa Liidu õiguses
Uno Lõhmus
2009 9, Lk 584 - 594
...kuritegevuse rahvusvaheliseks muutumise tõttu, mida Euroopas soodustab riigipiiride kadumine, kurjategijate mobiilsus......ametivõimude tegevust. Küllap see on ajendanud Euroopa Liidu õigusloojat tunnustama ka Euroopa Liidu...
Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu pädevus rahvusvaheliste kohtualluvuse kokkulepete kehtivuse hindamisel. Brüsseli I määruse artikli 23 kontekst
Andreas Veeret
2009 6, Lk 395 - 404
...Euroopa Ühenduse siseturu moodustamine ja rahvusvahelise kaubanduse......vaidluse korral pädev nendevahelist vaidlust lahendama. Euroopa Liidus kehtestab nõuded tsiviil- ja kaubandusvaidluste......kaubandusvaidluste lahendamise kohtualluvuse kokkulepetele Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 44/2001 (Brüsseli I määrus...
«eelmine lehekülg  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  järgmine lehekülg»