Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine Eesti kohtutes
Maarja Torga
2013 3, Lk 192 - 200
...Euroopa Liidus kehtib terve rida määruseid, mis koos tsiviilkohtumenetluse......Eesti kohtutes. Kohtulahendite analüüs näitab, et Euroopa Liidu määruste vahekord riigisiseste õigusnormide......reguleerivate määruste uudsus, rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu määruste kohmakas eestikeelne tõlge ning asjaolu...
Euroopa Liidu arengusuunad ja Eesti põhiseadus
Alexander Lott
2013 1, Lk 3 - 26
...põhiseaduse täiendamise seaduse tõlgendusvõimalused Euroopa Liidu föderaliseerumise tingimustes on ammendumas......föderaliseerumise tingimustes on ammendumas ja kutsuvad järgmise Euroopa Liidu aluslepingu muudatuse arutelul esile tõsiseid...
FIDE juubelikongress Euroopa õiguse pealinnas
Julia Laffranque
2012 2, Lk 134 - 141
...põhiseaduse 20. sünnipäeva, vaid Tallinnast on saanud ka Euroopa õiguse pealinn, sest mai lõpus koguneb Eestisse arvukalt......arvukalt üle maailma tunnustatud juriste osalema Euroopa Õiguse Rahvusvahelise föderatsiooni – FIDE – kongressil...
Euroopa andmekaitsedirektiivi kohaldamine Facebooki kasutajatele
Chirag Mody
2011 10, Lk 719 - 727
...Euroopa Liidus on isikuandmete kaitsmine oluline isiku õigus......isikuandmete kaitsmine oluline isiku õigus, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8: igaühel on õigus......andmete vaba liikumise korda. Viimane ei ole küll Euroopa Liidu riikidele otsekohalduv, kuid tänaseks on direktiivis...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»