Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Euroopa Prokuratuuri probleemid ja perspektiivid
Laura Vaik
2011 8, Lk 572 - 579
...Idee luua Euroopa Prokuratuur sai esmase tõuke 1995. aastal, mil Euroopa......Prokuratuur sai esmase tõuke 1995. aastal, mil Euroopa Komisjon tellis uurimuse, milles palus hinnata, kas......Corpus Juris pakkus esmakordselt välja ka idee luua Euroopa Liidu majandushuvide vastaste kuritegude vastu võitlemiseks...
Kes peab posti- või Interneti-müügi lepingust taganemisel kandma esialgsed postikulud? Euroopa Kohtu otsus asjas Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH vs. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.
Karin Sein
2010 10, Lk 800 - 801
...Euroopa Kohus leidis oma 15. aprilli 2010. aasta otsuses,......Kohus leidis oma 15. aprilli 2010. aasta otsuses, et „Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi......seaduste valguses. Käesoleva aasta kevadel tegi Euroopa Kohus otsuse *1 , mis on olulise tähtsusega kõigi...
Euroopa Liidu direktiivide horisontaalne kohaldatavus
Vitali Šipilov
2010 6, Lk 387 - 398
...õiguslikul maastikul ühed märkimisväärsemad nähtused Euroopa Liidu õiguse kiire areng ning ülimusliku õiguse normide......põhiõiguste) horisontaalse kohaldatavuse tekkimine. Euroopa Liidu õigus ei olnud algselt vahetult kohaldatav,...
Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
...põhiseadus aluspõhimõtetele viitamise näol otseselt Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkusele piirangu ning Euroopa......Liidu õiguse ülimuslikkusele piirangu ning Euroopa Liidu esmase ja teisese õiguse (koos sellega seotud...
Arengusuunad inimõiguste kohtuliku kaitse Euroopa õiguses
Rait Maruste
2010 5, Lk 371 - 378
...Eestis on saanud tavaks nimetada Euroopa õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa......õiguseks Euroopa Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa......Liidu õigust. Kahtlemata on Euroopa Liidu õigus Euroopa õigus. Kuid Euroopa ei ole ainult...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»