Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga
Hent Kalmo
2016 3, Lk 147 - 164
...Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 51 lõike 1 esimene......normi vastavust põhiõigustele tuleb analüüsida kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja seda tõlgendava Euroopa......Liidu põhiõiguste harta ja seda tõlgendava Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse või põhiseaduse ja Euroopa...
Teose originaalsus Eesti ja Euroopa autoriõiguses
Gea Lepik
2015 9, Lk 600 - 612
...autoriõiguses muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et Euroopa Kohus on oma viimaste aastate lahendites asunud selle......viimaste aastate lahendites asunud selle tingimuse sisu Euroopa Liidu üleselt jõuliselt ühtlustama. Lahenditega Infopaq...
Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud
Hent Kalmo
2015 2, Lk 71 - 76
...elmisel aastal möödus kümne aastat Eesti astumisest Euroopa Liitu. Selle aja jooksul on kõik juristid, ükskõik......millise valdkonnaga nad ka ei tegeleks, täheldanud Euroopa Liidu õiguse mõjusid. Käesolevas artiklis peetakse...
Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist
Madis Ernits
2015 2, Lk 77 - 87
...konventsioon sellist põhimõtet ei sisalda ja alates Euroopa Inimõiguste Kohtu 21. veebruari 1975. a otsusest......ESM-lepingu ratifitseerimata jätmine sammu Eesti isolatsiooni suunas Euroopa Liidus ning võinud viia vastuoluni põhiseaduse preambulis...
Euroopa Liidu Nobeli auhind
Julia Laffranque
2015 2, Lk 98 - 102
...Euroopa Liidu näol tegemist Nobeli rahupreemia laureaadiga......aastast 2012. Täna aga oleme jõudnud olukorda, kus Euroopas valitseb julgeolekukriis: meil ei ole mitte ainult......ainult madalseis majanduses, mitte pelgalt probleemid Euroopa identiteediga, vaid lisaks reaalne hirm oma turvalisuse...
Ühingute piiriülene liikumine Euroopa Liidus
Külliki Feldman
2015 2, Lk 113 - 137
...näol on tegemist valdkonnaga, mille suhtes valitsevad Euroopa Liidus vastandlikud tunded ja soovid. Ühelt poolt......vabadus valida oma registreerimis- ja tegutsemiskohta Euroopa Liidus rangelt üksnes majanduslikest kriteeriumidest...
Kas eraisikul on õigus unustusele Internetis?
Ele Liiv
2014 9, Lk 643 - 651
...2014. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsustest, mis käsitlesid üldise isikuõiguse......mis käsitlesid üldise isikuõiguse teemat, on oluline Euroopa Kohtu 13. mai 2014. a otsus (edaspidi Google’i otsus...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»