Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Euroopa Liit"

Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud
Hent Kalmo
2015 2, Lk 71 - 76
...elmisel aastal möödus kümne aastat Eesti astumisest Euroopa Liitu. Selle aja jooksul on kõik juristid, ükskõik......millise valdkonnaga nad ka ei tegeleks, täheldanud Euroopa Liidu õiguse mõjusid. Käesolevas artiklis peetakse...
Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist
Madis Ernits
2015 2, Lk 77 - 87
...konventsioon sellist põhimõtet ei sisalda ja alates Euroopa Inimõiguste Kohtu 21. veebruari 1975. a otsusest......ESM-lepingu ratifitseerimata jätmine sammu Eesti isolatsiooni suunas Euroopa Liidus ning võinud viia vastuoluni põhiseaduse preambulis...
Euroopa Liidu Nobeli auhind
Julia Laffranque
2015 2, Lk 98 - 102
...Euroopa Liidu näol tegemist Nobeli rahupreemia laureaadiga......aastast 2012. Täna aga oleme jõudnud olukorda, kus Euroopas valitseb julgeolekukriis: meil ei ole mitte ainult......ainult madalseis majanduses, mitte pelgalt probleemid Euroopa identiteediga, vaid lisaks reaalne hirm oma turvalisuse...
Ühingute piiriülene liikumine Euroopa Liidus
Külliki Feldman
2015 2, Lk 113 - 137
...näol on tegemist valdkonnaga, mille suhtes valitsevad Euroopa Liidus vastandlikud tunded ja soovid. Ühelt poolt......vabadus valida oma registreerimis- ja tegutsemiskohta Euroopa Liidus rangelt üksnes majanduslikest kriteeriumidest...
Kas eraisikul on õigus unustusele Internetis?
Ele Liiv
2014 9, Lk 643 - 651
...2014. aastal tehtud Euroopa Kohtu otsustest, mis käsitlesid üldise isikuõiguse......mis käsitlesid üldise isikuõiguse teemat, on oluline Euroopa Kohtu 13. mai 2014. a otsus (edaspidi Google’i otsus...
Börsiväliste tuletisinstrumentide määrus
Diana Leoste
2014 9, Lk 659 - 668
...artiklis käsitleb autor 4. juulil 2012 vastu võetud Euroopa Liidu börsiväliste tuletisinstrumentide määruse peamisi......artiklis käsitleb autor 4. juulil 2012 vastu võetud Euroopa Liidu börsiväliste tuletisinstrumentide määruse *3...
Ravi rahastamise lepingutega seotud probleeme
Merike Varusk
2014 5, Lk 374 - 384
...täielikus konkurentsis tervishoiuteenuste osutamise suunad Euroopa Liidus. Käesolevas artiklis analüüsitakse ravi rahastamise......ja täielikus konkurentsis tervishoiuteenuste osutamine Euroopa Liidus. 1. Igaühe õigus tervise kaitsele ja riigi...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  järgmine lehekülg»