Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Keskkonnaõigus"

Inimõigused ja ettevaatusprintsiibil põhinev keskkonnakaitse
Hannes Veinla
2003 9, Lk 597 - 606
...keskkonnaõigusest kujunenud iseseisev ja täisväärtuslik õigusharu. Keskkonnaõiguse areng on olnud tõesti tormiline, väide puudutab......konventsioone, direktiive, seadusi ja muid õigusakte. Keskkonnaõiguse arenguga on õnneks koos käinud ka keskkonnakvaliteedi...
Elektrooniline enampakkumine täitemenetluses
Anneli Alekand
2002 9, Lk 619 - 625
Täitemenetluse seadustiku kohaselt võib kohtutäitur teatud tingimustel müüa võlgniku vara elektroonilise enampakkumise teel. Mõned täiturid on seda võimalust portaal www.osta.ee vahendusel ka kasutanud ...
Kinnisomandi ulatus maapõuele ja maavaradele
Hannes Veinla
1994 3, Lk 71 - 72
Mäeseadus on üks nendest õigusaktidest, mis ühelt poolt tulenevad otseselt asjaõigusseadusest (edaspidi AS, RT I 1993, 39, 590) ja teiselt poolt on mõeldud selle edasiarendamiseks kinnisomandi, eelkõige ...
Keskkonnaõiguse põhiprintsiipidest ja arengutest
Hannes Veinla
1999 1, Lk 48 - 48
...keskkonnaõiguse õppetooli hoidja, lektor Hannes Veinla teemal „Keskkonnaõiguse põhiprintsiipidest ja arengutest“. Ettekandes......keskkonnaõiguse õppetooli hoidja, lektor Hannes Veinla teemal „Keskkonnaõiguse põhiprintsiipidest ja arengutest“. Ettekandes...
Otsese õigusmõju doktriin
Kadri Sirg
2001 9, Lk 626 - 634
...keskkonnaõiguse direktiivide täideviimine ja rakendamine. Keskkonnaõiguse direktiivide eesmärgiks on hoida ära keskkonnakvaliteedi...
«eelmine lehekülg  1  2  3