Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "majandusalased süüteod"

Pankrotiga seotud kuriteod
Uno Lõhmus
1994 1, Lk 21 - 23
...majandustegevusega seotud kuritegudest. Need ei pruugi olla üksnes majandusalased kuriteod, vaid ka varavastased või ametialased kuriteod...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalõigus
Jaan Sootak
1999 4, Lk 176 - 184
1. Euroopa Ühenduse kriminaalõiguslik pädevus Euroopa Liidu rahandushuvide kaitset väljendava Corpus Juris’e (edaspidi CJ) väljatöötamisele on eelnenud pikk diskussioon selle üle, milliseid sanktsioone ...
«eelmine lehekülg  1  2