Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "põhiseaduse muutmine"

Põhiõiguste harta Euroopa põhiseaduslikus lepingus
Rait Maruste
2004 10, Lk 655 - 660
...endi konstitutsioonilised aktid ja institutsioonid, valdavalt põhiseadused, põhiseaduskohtud ja tavakohtud, mitmed spetsialiseeritud......lepingusse ja tänase päeva seisuga on harta Euroopa põhiseaduse lepingu üks (II) osa. Ees seisab põhiseadusliku lepingu...
Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu
Julia Laffranque
2003 3, Lk 180 - 190
...alusakt – põhiseadus? Milliseks on kujunenud Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooseksisteerimine Euroopa Liiduga......suures osas tähelepanuta. Artiklis vaadeldakse Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse senist kooselu, tehes seda nii kehtiva...
Põhiseaduse muutmise õiguslik protseduur
Rait Maruste
1996 9, Lk 459 - 463
...Tõenäoliselt ei ole lähemas tulevikus tarvidust uue põhiseaduse väljatöötamiseks. Tänasel päeval kehtib 28. juunil......tekib mingi muudatuse vajadus, siis peab see toimuma põhiseaduse muutmiseks ettenähtud menetluskorras. Seepärast ei...
Põhiseaduse muutmine Euroopa Liitu astumiseks.
Anneli Albi
2001 9, Lk 603 - 615
...akadeemilistes ringkondades toimumas põhjalikumad põhiseaduse muutmise arutelud. Käesolev artikkel annab lühiülevaate......lühiülevaate tänaseks olemasolevast alusmaterjalist: põhiseaduse muutmisega seotud välis- ja koduekspertide arvamustest...
«eelmine lehekülg  1  2