Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "välissuhted ja välislepingud"

Rahvusvaheliste lepingute iserealiseeruv olemus ja otsekohaldatavus
Anneli Albi
1998 1, Lk 37 - 40
...ratifitseerimine on ette nähtud. Põhiseaduse §-s 121 loetlemata välislepingud jõustab Vabariigi Valitsus, seda vastavalt välissuhtlemisseaduse......kohaselt avaldataksegi Riigi Teatajas üksnes üldist tähtsust omavad välislepingud. Eelpool käsitlemist leidnud tõlgendusi lühidalt...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalprotsess
Jaan Ginter
1999 4, Lk 184 - 187
Sissejuhatus Corpus Juris (edaspidi CJ) on üks ambitsioonikamaid projekte kriminaalõiguse ja -protsessi unifitseerimiseks Euroopas. Algselt oli see kavandatud ühe spetsiifilise kuriteoliigi, Euroopa Liidu ...
«eelmine lehekülg  1  2