Menüü

Kokkuvõte

Põhiõiguse ja inimõiguse mõisteid (ingl k basic rights, fundamental rights või human rights, sks k Grundrechte ja Menschenrechte) kasutatakse juriidilistes, poliitilistes ja filosoofilistes seostes. Terminoloogia on paljuski ebaselge ja ebaühtlane. Põhiseadusõiguse perspektiivist tuleb teha vahet inimõigustel, rahvusvahelistel ja supranatsionaalsetel põhiõigustel ning rahvuslikel põhiõigustel.

1.Inimõigused

Inimõigused on moraalsed õigused. Need kehtivad üksnes nende sisulise õigsuse tõttu. Kehtimise kriteeriumidena ei mängi mingit rolli tänu positiveerimisele saavutatav institutsionaliseeritus ega sotsiaalne mõjusus. Teiseks inimõigustele iseloomulikuks tunnuseks on fundamentaalsus. Inimõiguste esemeteks on fundamentaalsete huvide ja vajaduste kaitse ning rahuldamine. Seetõttu moodustavad need õiglusteooriate tuuma. Inimõigused kehtivad universaalselt, need on kõigil inimestel igal pool maailmas ühtviisi. Positiivse õiguse suhtes on neil prioriteet selles mõttes, et need on positiivse õiguse legitiimsuse mõõdupuuks. Veel on inimõiguste iseloomulikuks tunnuseks nende abstraktsus. *1


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse