Menüü

Kokkuvõte

Probleemid ja arengud

Kahekümnenda sajandi paaril viimasel kümnendil maailma eri piirkondi ja riike raputanud finantskriisid tõid kaasa tohutuid kulusid ja kahjustasid oluliselt riikide majanduslikku arengut. Kriiside põhjuste analüüs on sundinud nii rahandustegelasi, juriste kui ka poliitikuid aktiivselt diskuteerima finantsturu õigusliku regulatsiooniga seotud küsimustes.

Viimaste aastate jooksul finantsturge haaranud muutused on üldtuntud fakt. Jätkub finantsturgude ja teenuste süvenev integratsioon, mis väljendub funktsionaalse spetsialiseerumise vähenemises, uute finantsinstrumentide kasutuselevõtmises, institutsionaalses läbipõimumises ja finantskonglomeraatide tekkimises. Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni arengud, finantsturgude globaliseerumine, innovaatilisus ning pangandus- ja väärtpaberiteenuste läbipõimumine on loonud olukorra, kus teistsuguses majanduslikus keskkonnas loodud ja kehtinud reeglid ja regulatsioonid ei ole enam kohaldatavad. *1

Finantsturu regulatsioonide ja finantsjärelevalve reform on just viimaste aastate jooksul toimunud paljudes maades – Austraalias, USA-s, Jaapanis, Inglismaal, Isalandis, Taanis, aga ka üleminekumajandusega riikides, näiteks Ungaris ja Lätis. Finantsjärelevalvet ja keskpanka puudutavat ulatuslikku reformi valmistatakse ette Saksamaal. Finantsjärelevalve asutuste ühendamise vajadusest räägitakse ka Prantsusmaal. *2

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse