Menüü

Kokkuvõte

Eestis lahendavad individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse kohaselt individuaalseid töövaidlusi kohus ja töövaidluskomisjon. Töövaidluskomisjoni juhib Tööinspektsiooni ametnik (töövaidluskomisjoni juhataja), komisjoni töös osalevad vabatahtlikkuse alusel üks töötajate ja üks tööandjate esindaja, kellele makstakse tasu Sotsiaalministeeriumi vahenditest. Töövaidluskomisjoni pöördumine on riigilõivuvaba, vaidlus lahendatakse reeglina ühe kuu jooksul ning avalduse rahuldamata jätmisega ei kaasne teise poole menetluskulude väljamõistmist. Tegemist on kohtumenetlusega võrreldes oluliselt lihtsama ja kiirema ning poolte jaoks ka vähem kuluka menetlusega.

Artiklis antakse ülevaade töövaidluskomisjonide minevikust, olevikust ja võimalikust tulevikust. Esimeses osas antakse ülevaade töövaidluskomisjonide loomisest ja arengust kuni praeguse ajani eesmärgiga tuletada meelde, milliseks organiks need olid algselt kavandatud, ja võrrelda, milliseks organiks on need praeguseks kujunenud. Tuuakse välja töövaidluskomisjonide õigusliku olemuse kohta avaldatud eri seisukohad ja analüüsitakse, millise organiga on tegemist. Teises osas antakse ülevaade individuaalseid töövaidlusi lahendavatest organitest mujal Euroopas, keskendudes eelkõige lepitus- ja vahendusmenetlusele. Kuna lepitamist ja vahendamist käsitatakse tihti sünonüümidena, on neid ka artiklis käsitletud koos. Artikli kolmas osa keskendub töövaidluskomisjonide tulevikule ja nende reorganiseerimise võimalusele, sh võimalikule ümberkujundamisele lepitusorganiteks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse