Menüü

Kokkuvõte

Tartu Ülikooli Kirjastuse poolt 1997. aastal välja antud teost „Õiguse vastu ei saa ükski“ võiks kindlasti soovitada lugejatele kui ajaloolis-poliitiliselt kujunenud olukorrale õiguslikke lahendusi otsivat uurimust. Autor on küllalt lihtsas ja emotsionaalses vormis teinud ülevaate nii Nõukogude okupatsioonist kui ka sellega kaasnevatest juriidilistest probleemidest, pakkudes samas välja ka omapoolseid lahendusi. Kuigi E. Sarve teos on oma iseloomult interdistsiplinaarne, esitab käesoleva kirjutise autor oma seisukohti vaid rahvusvahelise õiguse osas, seda eriti seoses peatükkidega „Rahvusvahelise õiguse olemusest“ ja „Inimõiguste rikkumiste hüvitamisest“, jättes kõrvale mitmed kontseptuaalsed erimeelsused rahvusvaheliste lepingunormide, sh Euroopa inimõiguste konventsiooni tõlgendamise osas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse