Menüü

Kokkuvõte

Saksa Liidukonstitutsioonikohus juurutas proportsionaalsuse põhimõtte oma praktikasse peatselt pärast institutsiooni asutamist eelmise sajandi 50ndatel. Selle peamine kasutusala on vabadusõiguste ja omandipõhiõiguse riivete põhiseaduspärasuse kontroll, kuid seda rakendatakse ka muudes põhiseaduslikkuse järelevalve valdkondades. Riive eesmärk peab olema legitiimne. Proportsionaalsuse põhimõtte elemendid on sobivus, vajalikkus ja mõõdukus. Tööriist on esmajärjekorras mõeldud selleks, et mõistuspärastada riigi sekkumisi ja põhiseaduslikkuse järelevalvet nende sekkumiste üle, aidata ohjes hoida intuitiivseid hinnanguid ning muuta väärtusotsustused nähtavaks. Kõrvalekaldeid proportsionaalsuse põhimõtte rakendamisest esineb liidukonstitutsioonikohtu praktikas haruharva. Selle rakendamisel on oluline arvestada ka seadusandja mänguruumiga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse