Menüü

Mõtteid tegevusetusdeliktist Riigikohtu praktika valguses. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus väärteoasjas 3-1-1-104‑09

Autor:
Number 2010/3
Lk 215-221

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse Riigikohtu otsust asjas 3-1-1-104-09 (4. jaanuar 2010), mille keskmes olid mitteehtsa tegevusetusdeliktiga seonduvad probleemid. Autor vaatleb esmalt, kas karistusõiguse dogmaatika võimaldab vahendlikku täideviimist tegevusetusega. Edasi peatutakse artiklis küsimusel, kas tegevusetusega on võimalik toime panna teodelikti. Viimaseks käsitletakse artiklis garandikohustuse ja ingerentsi küsimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse