Menüü

Kokkuvõte

Riigikohtu kriminaalkolleegium peatus oma 14. detsembri 2011. a otsuses asjas 3-1-1-85-11 taas varguse, kelmuse ja omastamise objektiivsete koosseisude temaatikal. Kuigi kassatsioonimenetlus toimus kolme süüdistatava suhtes ja hõlmas süüdistust kokku kuue koosseisu järgi nii varavastaste, avaliku usalduse vastaste kui ka majandusalaste kuritegude toimepanemises 12 korral, käsitletakse artiklis vaid karistusseadustiku § dega 199, 209 ja 201 seoses tõusnud materiaalõiguslikke küsimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse