Menüü

Soodustuskelmuse koosseis ning kohtueelses menetluses kohaldatud elukohast lahkumise keelu vaidlustamine. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus asjas 1-15-11032

Autor:
Number 2019/4
Lk 302-305

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis antakse ülevaade olulisematest seisukohtadest Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 13. mai 2019. a otsuses asjas 1-15-11032. Vaatluse all olev kohtuotsus on oluline eelkõige põhjusel, et kriminaalkolleegium muutis selles enda varasemat soodustuskelmuse koosseisu puudutavat seisukohta. Menetlusõiguse poole pealt tuli kolleegiumil aga vastata küsimusele, millistes menetlusetappides on kohtueelses menetluses kohaldatud elukohast lahkumise keelu määrust võimalik vaidlustada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse