Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "äriühinguõiguse üldmõisted ja printsiibid"

Asutamisel olev äriühing kui juriidiline isik
Kalev Saare
1996 6, Lk 262 - 265
1. Asutamisel olevast juriidilisest isikust üldiselt Enne äriseadustiku (edaspidi ÄS; RT I 1995, 26-28, 869) jõustumist 1. septembril 1995 ei pööratud eraõiguslike juriidiliste isikute tegevust reguleerinud ...
Ärinime teooriast ja praktikast
Viljar Peep
1996 6, Lk 269 - 275
Viimase poolsajandi jooksul ärinimeõiguse (firmaõiguse) järgi Eestis vajadust polnud, seepärast on ta alles praegu oma kunagist kohta tagasi võitmas. Seetõttu on ka kaasaegses Eestis ärinime alaseid ...
Eesti äriühinguõiguse lähendamine Euroopa Liidu õigusele
Tiia Tamme
1997 7, Lk 337 - 341
...artikli eesmärk on anda ülevaade lähendamisprotsessist äriühinguõiguses. Äriühinguõiguse kiire kooskõlla viimine on eriti......artikli eesmärk on anda ülevaade lähendamisprotsessist äriühinguõiguses. Äriühinguõiguse kiire kooskõlla viimine on eriti...
Veelkord kontsernidest
Risto Vahimets
1997 3, Lk 121 - 123
...võimaldatud struktuuride. Üksikute riikide poolt kasutatavad õigusprintsiibid ei vasta sageli majanduslikule tegelikkusele [1]......võimaldatud struktuuride. Üksikute riikide poolt kasutatavad õigusprintsiibid ei vasta sageli majanduslikule tegelikkusele [1]...
Tööandja mõistega seonduvaid probleeme
Gaabriel Tavits
1999 1, Lk 35 - 39
Igas õigusharus on olemas mitmeid erinevaid mõisteid, mis on olulised selleks, et mõista õigusharu reguleerimisala. Samas on aga mõned terminid olulised selleks, et üldse rakendada konkreetse seaduse ...
«eelmine lehekülg  1  2